MARC
001[625858]
002[625858]
007/00Text
008/35-37{008/35-37}
020
022
041ind
090001 PAI
100Alpahudin
110
111
245Peran Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari
250
260
265
30070 hlm.
310
321
350
362
490
500
502Skripsi - PAI
504
506
515
518
520
528
525
533
534
536
546
590
591
592
593
650
653
700
710Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian
711
850Perpustakaan Pusat STAI Muara Bulian
851
852R001 PAI
900
 
  • Availability
  • Digital Files
  • Member's Review
  • Cover
  • Abstract
Call Number Barcode Number Availability
001 PAI 625858 TERSEDIA
Digital Files: 0
Member's Review:
No review available for this collection: 22
 Abstract
No abstract available for this collection