MARC
001[]
002[]
007/00
008/35-37{008/35-37}
020
022978-967-0913-10-0
041INDONESIA
090000
100
110KOLEJ PENGAJIAN ISLAM JOHAN & IAIN STS JAMBI
111
245PERSIDANGAN ANTAR BANGSA FIQH SEMASA DAN PERUNDINGAN ISLAM 2015
2502015
260
265
300
310
321
350
362[]
490
500
502
504
506
515
518
520
528
525
533
534
536[]
546
590[]
591
592[]
593[]
650
653
700
710
711
850
851
852
900
 
  • Availability
  • Digital Files
  • Member's Review
  • Cover
  • Abstract
Call Number Barcode Number Availability
000 TERSEDIA
Digital Files: 0
Member's Review:
No review available for this collection: 2483
 Abstract
No abstract available for this collection